Discipline
Schoolmodules
Status
Gerealiseerd
Opdrachtgever
Overheid

Schoolmodules

Afgelopen zomer heeft in kort tijdsbestek een verplaatsing van schoolmodules [prefab units] plaatsgevonden omtrent deze verplaatsing is er een totaalpakket aangeboden dit om overlast tot een minimum te beperken

Na inventarisatie van is nagenoeg gelijk gestart met demontage van de beplating om de units heen, is de bouwkuip uit gegraven, de vrijgekomen grond in depot gezet en gekeurd, fundatie aangelegd, de units her geplaatst incl. montage beplating, plaatsen noodtrap en de terreinverharding/afwatering afgewerkt. Tevens het afkoppelen van installaties + het uithuizen van het interieur is verzorgd door de tHoppers

De ‘oude’ locatie is weer inclusief een passende tegelverharding aangepast om als schoolplein in gebruik te kunnen nemen.
#Hyundai#bijnaallesineigenhuis#PBM#prefab#units#Iveco#stalenrijplaten#gecertificeerd#kraanauto#specials#tHoppers#beton#verharddepot

Foto's