Eerste van een reeks identieke woningen

de eerste van een reeks identieke woningen in een natuurlijke omgeving waar alle civieltechnische werkzaamheden inclusief materiaalleveranties worden uitgevoerd van ontwerp tot aan (h)oplevering, afgelopen week reeds aangevangen met het Grondverzet. Deze week 'finetunen' met het kleinere onmisbare materieel, aanleg ondergrondse infra en aanvangen met de verschillende facetten projectverharding!

#HDPE       #Buizenenhulpstukken       #PVC       #tHoppers       #Enthousiast       #Trots       
#Gewaardeerdevasteklant        #gebakkenbestratingsmaterialen       #GPS3D        
#Hyundaiconstructionequipment        #Powertodepiepe        #Zandenbeton

 

Foto