Amfitheater

Het amfitheater is een uitvinding uit de klassieke tijd en bedacht door de Romeinen. De naam is een samenvoeging van het Griekse ‘amfi’ (wat ‘rondom’ betekent) en ‘theatron’ (wat ‘schouwplaats’ betekent). 

Bij deze opdrachtgever creëren we dit 'Amfitheater' als een zitgelegenheid opgebouwd door middel van vooraf geprefrabiceerde betonelementen, het leveren en aanbrengen is inmiddels uitgevoerd de aanplant volgt binnenkort!

Foto's