Gescheiden rioolsysteem

... met rasse schreden vordert men (h)op dit project!

#advies #ontwerp #grondwerk #leverantie #fundatie #ontzorgen
#asfalt #keerwanden #tHoppers #gescheidenrioolsysteem
#combinatiekolken #JanHertmetdikkedumper

Foto's