Bedrijven terrein in aanleg

- Puinfundatie aanleggen incl. straatlaag
- 800m¹ betonbanden zetten in cement
- 7.200m² verharding aanleggen