Aanleg bedrijven terrein

Bedrijven terrein in aanleg
  • Puinfundatie aanleggen incl. straatlaag
  • 800m¹ betonbanden zetten in cement
  • 7.200m² verharding aanleggen

Foto