... een gedeeltelijk overzicht waar alle tHoppers aan het werk zijn momenteel.

- aanleg bedrijventerrein
- asbestsanering woning
- keerwanden kitten en conserveren
- oppervlakte reiniging
- herbestrating
- transport materieel
- etc.