Bouwrijp Maken

... naast het saneren van Asbest zijn de werkmaatschappijen ook zeer actief op de andere vlakken.

- Aanleg parkeerterrein van 6.000m², momenteel zijn de grondwerkzaamheden in volle gang
- Na de sloopwerkzaamheden en het bouwrijp opleveren nu actief op de bouw zelf.
- Nieuwe Flyer is uit voor de oppervlaktereiniging

 
 

Foto's