Aanpassing bestaande verharding

Fase 1:

... de werkzaamheden in Grunn zijn in volle gang.

Aanpassing bestaande verharding voor de nieuwe toepassing!
  • Grondverzet
  • Aanbrengen drukverdelend doek
  • Fundatie aanbrengen
  • Aanpassen riolering met de in eigen huis ontwikkelde combinatiekolken en aanleg van een opvangput
  • Uitvoeren project verharding 
 

Fase 2:

Fase II is inmiddels gereed in "kleirijk" Groningen
 
  • Gescheiden riool gelegd
  • Plaatsen en aansluiten opvangput
  • Fundatie cq. puinbaan op hoogte

Foto's