Nieuwbouw ligboxenstal

Omschrijving werkzaamheden Ontwerp & Advies.
Maatvoering met behulp van GPS - Total Station.
Grond-, riolerings en funderingswerkzaamheden. 

Leveren en aanbrengen asfalt.
Leveren an plaatsen van L200 betonwanden.  

Uitvoeringsperiode  
 
 

Foto's