Oppervlaktereiniging van PUR

Gerealiseerd • Bedrijfsleven Hedendaags wordt het meeste vastgoed gebouwd met de juiste RC waarde wat op diverse manieren mogelijk is, in vroegere jaren...

Revisie Biogasinstallatie

In uitvoering • Bedrijfsleven Social media en de hashtags hebben hun effect wel degelijk, zodoende heeft deze opdrachtgever, die toch erg veel expertise in...

Containment

Gerealiseerd • Bedrijfsleven Containment eigenlijk een veel mooiere benaming dan een binnen sanering maar wat is het nu eigenlijk? “Als je het goed bekijkt...

Industriële reiniging

Gerealiseerd • Bedrijfsleven Aangezien dit geheel betonnen complex een andere invulling gaat krijgen is de opdracht gegund om deze volledig vd binnenzijde te...

Vloeistofdichte wasplaats

In uitvoering • Overheid Bij deze opdrachtgever wordt geheel op wens een geheel vloeistofdichte wasplaats gerealiseerd onder de daar zelfs plaatselijk geldende regels CUR-PBV...

Bronbemaling

Gerealiseerd • Agrarisch Bedrijfsleven Bij deze opdrachtgever hebben we in eigen beheer verticale bronbemaling toegepast, dit is ideaal voor kleinere oppervlaktes. Zoals de naam...

Dienstvaartuigen overkapping reinigen

In uitvoering • Overheid In een combinatietender reinigen we middels hogedruk in combinatie met de ‘kokendheetwatertechniek’ [dus zonder enige toepassing van chemicaliën] alle overkappingen...

Dammen - Duikers

In uitvoering • Overheid - Waterschap In dit gebied bleken na inventarisatie meerdere duiker(s) kapot, deels door ouderdom en/of onjuist gebruik. Een ‘duiker’ is een constructie...

Atmosferische en organische invloeden

Gerealiseerd • Bedrijfsleven Dit dakoppervlak was zichtbaar blootgesteld aan de atmosferische en organische invloeden, voor deze opdracht beschikken wij over de juiste aanpak...

Een beter milieu begint bij jezelf

Gerealiseerd • Bedrijfsleven ... hebt u ook een (vuil)watertank groter dan 1.000ltr ? Jazeker hebben we deze in ons brede gamma van 800 tot...

Allround tHoppers

... een uitgebreid machinepark, slimme apparatuur, een innovatieve manier van werken in combinatie met goed opgeleide, kundige en gemotiveerde tHoppers...

Heringericht groen

... onlangs regionaal een leuk project verworven. Deze huiskavel van 9.900m² wordt deels heringericht met zoveel mogelijk behoud van het...

Atmosferische invloeden

... de atmosferische en organische invloeden hadden bij dit dak met pannen bedekt van deze mooie bungalow sinds de bouw...

Different Jobs

'differrent jobs' - 'black and white' Een keer beginnen in het Engels mede door dat dit vaak de voertaal is van...

Een kleine greep uit!

... een kleine greep uit! Daken met asbestplaat saneren en tevens nieuwe dakplaten weer aanbrengen onder het motto "dak eraf en...

Asbestsanering

... helaas hebben de tHoppers die in het asbest zitten door de regels die nageleefd moeten worden niet de mogelijkheid...

Haute pression

... "haute pression au maximum" Met het nieuwe groene concept (h)op pad nu maar liefst 978km van 'huis' , het bestaande...

Reinigen en coaten van keerwanden

"Iedere oppervlakte dient te worden voorbereid op de functie waar in het toegepast wordt of voor een eventuele verandering van...

(h)opsomming van de afgelopen twee weken

hierbij even wat beeldmateriaal van werk van de afgelopen twee weken! Voorbereidend werk voor uitbreiding van een Biogasinstallatie, zaagwerk asfalt en...

Vroeg (h)op pad

... vroeg (h)op pad deze morgen met de combi's voor de specialistische reiniging! Eigenlijk een dag voor dat de bouwvak...

Dak er af - er (h)op

In de categorie: Oost West ..., a[lle]s Best! Bij deze grotere veehouder waar we in 2012 reeds een groot project [herinrichting terrein...

... deadline

... (h)op dit adres hebben we sedert oprichting vele projecten reeds succesvol uitgevoerd! Wederom is gekozen voor onze inzet dit...

Een vijver verlevendigt de tuin

Een vijver verlevendigt de tuin en is mooi in elk jaargetijde! Ieder project is een uitdaging groot en/of klein ,...

Landhuis fase 3 van 5

inmiddels fase 3 van 5* in bewerking bij dit landhuis! [1. bouwrijp maken terrein 2. na bouw op hoogte brengen...

Atmosferische invloeden

... de atmosferische invloeden waren bij dit pand zeker van toepassing! Voor iedere opdracht beschikken wij over de juiste aanpak, een...

Reinigen sleufsilo, drogen, kitten en coaten

... ook vandaag zijn er nog enkele tHoppers actief :) #Reinigensleufsilodrogenkittenencoaten      #Epoxy     #Sika     #Herstraten     #Brekerszand    ...

Wederom een mooi asbest project

Afgelopen week zijn onze asbesttHoppers wederom een mooi project begonnen, vandaag volgt de afronding en vrijgave! #Asbest        #Torenkraan    ...

alle tHoppers bezig

... alle tHoppers elk op hun 'eigen' vakgebied actief bezig   #Machinaalstraatwerk        #Huzarenstukjestraatwerk        #gebakken        #natuursteen  ...

Avontuur in het zuiden van Europa

... twee 500bar hydrojet units [1 staat in de bus] staan weer gereed voor een avontuur in het zuiden van...

NIET de uitslag vd Lotto maar...

... 2010 ... 2012 ... 2015 ... 2018, nee het is NIET de uitslag vd Lotto maar al de jaren...

Uitbreiding melkveehouderij

Bij deze grote melkveehouderij [400 koeien] wederom een mooie uitbreiding van het terrein door de tHoppers!. #Afwatering          #Optimas ...

Eerste van een reeks identieke woningen

de eerste van een reeks identieke woningen in een natuurlijke omgeving waar alle civieltechnische werkzaamheden inclusief materiaalleveranties worden uitgevoerd van...

Diverse uiteenlopende projecten

... de tHoppers zijn te vinden bij diverse uiteenlopende projecten momenteel. Exclusieve tuinbank aan- en afwerken op wens architect Dichtzetten van scheuren...

Vliegtuigbommen tot ontploffing gebracht

(h)op vliegveld Twente zijn in samenwerking met onze vaste partner 5 vliegtuigbommen uit WOII tot ontploffing gebracht door de EOD...

Hydrojetten

... de tHoppers even fijn aan het hydrojetten!...

(h)opsomming

hierbij een (h)opsomming van een aantal lopende projecten ... #bouwrijpmakenterrein        #vloeistofdichtevoorzieningen       #asbestingrond        #verhuurmaterieel      #herinrichtingterrein        #klabangs     ...

Herinrichting eigen terrein

naast de eigen lopende projecten wordt ook het eigen terrein en opslag heringericht en voorbereid (h)op de toekomst ... ! Milieustraat...

Asbestsanering

... saneren asbesthoudende toepassingen bij dit opleidingscentrum! #vensterbank #beglazingskit #stalenkozijn #cvpakking...

Fabriek bezemschoon

de tHoppers zijn actief bezig om deze fabriek geheel 'bezemschoon' te krijgen! #enigszinsstoffig  #hogedrukcompressor #hoogwerker #juistepbms #beteroliedanbloeddruk...

Deels hydrojetten betonwanden en vloeren

Synergie op dit project ... deels hydrojetten betonwanden en vloeren i.c.m. het voorbereiden vd toepassing middels een coating! Meer informatie: www.hop-bv.com/reiniging/oppervlakte-reiniging.html www.hop-bv.com/aannemingsmij/conserveren.html...

Reduceren vd geluidbelasting

Bij deze opdrachtgever was het de wens om maatregelen te treffen voor het reduceren vd geluidbelasting met een natuurlijke uitstraling....

Hydrojetten 500bar op locatie

Hydrojetten 500bar op locatie, deze "energiecentrale" wordt gerenoveerd en onze tHoppers worden daar bij ingezet! http://www.hop-bv.com/reiniging/oppervlakte-reiniging.html ...

Spoed(h)opdracht

... de spoed(h)opdracht succesvol afgerond!...

Herinrichting terrein

De totaalsloop is inmiddels afgerond/uitgevoerd dus nu volledige ruimte om het terrein her in te richten! Hagen worden gerooid, terrein...

Laatste Sleufsilo van 2017

Bij deze klant de tweede sleufsilo dit jaar en voor ons de laatste sleufsilo van het jaar. Ontwerp en Advies Leveren en...

... een greep!

Hierbij een overzicht van een aantal werkzaamheden (h)op verschillende projecten waar onze tHoppers momenteel actief mee zijn :   600m¹ machinaal betonbanden...

Systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven

... een kleine gedaanteverwisseling en tevens een ander werkterrein voor de Hyundai midigraver cfm WSCS-OCE. Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Systeemcertificaat Opsporen...

Eindschoonmaak na regenwater overlast

... na regen komt gelukkig altijd zonneschijn, na de regenwater overlast een gecontroleerde cq. doordachte eindschoonmaak !...

Onderhoud sleufsilo's

... naast de aanleg van nieuwe sleufsilo's zorgen onze tHoppers natuurlijk ook voor het reguliere onderhoud bij bestaande en nieuwe...

Biogasinstallatie

Bij deze Biogasinstallatie was er niet voldoende opslagcapaciteit voor o.a. de hemelwaterafvoer, daarom de leidingssystemen aangepast en een tank [met...

Combinatiekolken

Wederom een mooie vervolg(h)opdracht bij deze klant! Bij dit project is fase 4 van 5 nu gereed komende periode ronden...

Biogas uitbreiding

Het jaar heeft een viertal seizoenen het derde seizoen de herfst is nagenoeg de drukste op het gebied van de...

Cultuurtechniek

... weer een mooie (h)oplevering van dit plan, naast het infrastructurele werk ook zorgdragend met enkele externe vakspecialisten voor het...

Grote uitbreiding

... als gewaardeerde aannemer in de civiele techniek wederom een grote uitbreiding aan het verzorgen bij deze loyale opdrachtgever! #tHopkwaliteitgaatvoorprijs #CO2ladder #herinrichting...

Nieuw dak voor 2 schuren

(h)op deze locatie worden 2 schuren gereed gemaakt voor een nieuw dak. Dak 1 was voorzien van asbest maar het tweede...

Amfitheater

Het amfitheater is een uitvinding uit de klassieke tijd en bedacht door de Romeinen. De naam is een samenvoeging van...

Sloop- en saneerwerk

... hier een terrein welke (h)opnieuw wordt heringericht! #asbesttHoppers #sloopwerk #óókdoortijdensdebouwvak...

Gescheiden rioolsysteem

... met rasse schreden vordert men (h)op dit project! #advies #ontwerp #grondwerk #leverantie #fundatie #ontzorgen #asfalt #keerwanden #tHoppers #gescheidenrioolsysteem #combinatiekolken #JanHertmetdikkedumper...

Reduceren vd geluidsbelasting

Bij deze opdrachtgever was het de wens om maatregelen te treffen voor het reduceren vd geluidsbelasting met een natuurlijke uitstraling....

Herinrichting terrein

Begin deze week begonnen met de herinrichting van dit terrein!...

Rioolwerkzaamheden te Amsterdam

... de expertise van onze tHoppers was benodigd bij dit spoedje! te ❌❌❌ #olieenvetafscheider #riool #schrobput #restaurant #Amsterdam...

Dak eraf & er(h)op!

Oost West ... A(lle)s Best! Dak eraf & er(h)op! De slogans die hun weerga nu al niet meer kennen #asbestsanering #nieuwedakplaten #zonnepanelen #hatsee #platdak...

Het derde 'grote' project

het derde 'grote' project maken wij gereed in 5 jr tijd.bij deze (h)opdrachtgever #ontwerp #advies #gescheidenriool #keerwanden #grondverzet #asfalt #menggranulaat #secundairebouwstof #combinatiekolk #HDPE...

Geheel nieuwe basisschool

Nieuwe inrichting en deels herinrichting van dit terrein waar een geheel nieuwe basisschool wordt opgeleverd! #Advies #Designandconstruct #Hoogteverschillen #Keerwanden #Amfitheater #Grondverzet #Herinrichten...

Diverse werkzaamheden

... de werkzaamheden (h)op dit project vorderen op rap tempo! #Ontwerp #ontgraven #keerwanden #betonplaten #afwatering #leveranties #walsen #laseren #machinaalstraatwerk...

Ruim 2.500m² dak vervangen

... en dan krijg je de vraag ken je ook een partij die het dak kan vervangen maar we zien...

"Gesloten varkenshouderij"

Bij deze "gesloten varkenshouderij" [zowel vermeerdering als opgroeien op één locatie] zijn we deze wk aangevangen met de civieltechnische werkzaamheden...

Herinrichting terrein

... en de laatste diepladervracht van deze week, dit project [herinrichting terrein] wordt in samenwerking uitgevoerd met Willem Vossebeld van...

Totaalsloop

... (h)op deze locatie zijn de werkzaamheden bijna afgerond voor deze HGM rups! ...

Vervolgopdracht

je staat er niet altijd bij stil maar een vervolgopdracht* volgt aangezien de klant een goede indruk heeft van hoe...

Sloopwerkzaamheden

Bij deze grote pluimveehouderij zijn we bezig om op een verantwoorde wijze het bestaande systeem te slopen met behulp van...

Asbestsanering

... wat kiekjes in de wondere wereld van het asbest!...

HGM's

... een korte view (h)op het gebied van de HGM's [Hydraulische Graafmachines in de volksmond kranen] waar onze tHoppers momenteel...

21 vd 37 lopende projecten

... voor het eerst dit jaar (h)op 21 vd 37 lopende projecten aan het werk in bijna alle provincies en...

Voorbereidende werkzaamheden

recent zijn we aangevangen met de voorbereidende werkzaamheden op dit grote project, de wat kleinere materieel stukken komen hier prima...

Een enorme spaghetti van kabels

aan de slag met een enorme spaghetti van kabels van dit Solar systeem, deze tHoppers hebben er geen enkele moeite...

Slopen van boven- en onderbouw

... na het verwijderen van de begroeingen, het saneren vh asbest zijn we bij dit project inmiddels fase 3 van...

Saneren op meerdere locatie's

... momenteel zijn onze tHoppers op meerdere locaties aan het saneren! Met onze moderne materieel vloot ontbreekt het hen aan...

Asbestsanering, Sloop en Dak er op

... laatste fase zojuist gereed bij dit project! Klant geheel ontzorgd en alles in eigen huis (h)op de zonnepanelen na...

Ruim 2.500m² asfalt

... het asfaltseizoen is wederom aangebroken, (h)op deze locatie wordt deze dagen zorg gedragen voor het aanbrengen van ruim 2.500m²...

METEN = WETEN

... en dat (h)op millimeter niveau, hoeken en afstanden Landmeten met behulp van de Total Station of GPS kan bij...

Uitspoelen van de te saneren loodsen

... het uitspoelen van de te saneren loodsen ging mooi met dit zomers weertje. Bedankt voor de inzet Agrarische Dienstverlening...

Brandschade (asbest)sanering

... eerste brandschade (asbest)sanering (h)op Duits grondgebied succesvol afgerond...

KNALLEND het weekeinde in

... onder de rook van Amsterdam aan het IJmeer zijn we samen met onze vaste partner actief bezig met een...

Sloop - Asbestsanering

(H)op deze locatie zijn we gestart met de voorbereidende werkzaamheden t.b.v. asbestsanering totaalsloop bouwrijp maken...

Bedrijfscontrole inclusief kwaliteitsborging

Bedrijfscontrole inclusief kwaliteitsborging van een project in uitvoering! Met behulp van o.a. onze Total Station, kanaal inspectie camera en overige meetapparatuur...

(Binnen)saneringswerk

... een buitje verstierde helaas de foto maar wederom een mooi stukje (binnen)saneringswerk van 3 loodsen!...

Afscheiding plaatsen

In het kader van wat met oliedruk kan hoeft niet met bloeddruk hebben we deze kleinere (h)opdracht naar volle tevredenheid...

Afwatersysteem

... de opslagtanks voor opvang gescheiden afwatersystemen nu wederom toegepast bij één van onze klanten. Advies - Bemaling - Grondwerk -...

Diverse projecten

... een greep uit de diverse projecten die momenteel worden uitgevoerd!...

Opsporen explosieven

... uitgraven bouwkuip onder O.C.E. condities (Opsporen Conventionele Explosieven) met ditmaal een goedgekeurde & beveiligde HGM mini. Beschikbare machine(s) Hyundai...

Hydrojetters

(h)op deze zonnige middag zijn de heren hydrojetters heerlijk actief bezig. Deze methode wordt voornamelijk gebruikt om corrosieproducten, coatings en...

Basisschool

(h)op dit project is na het grondwerk de bouw inmiddels begonnen, binnenkort starten we met de verdere uitvoer vd plannen....

Hopwarmen bij de kachel

... weekend en dus hopwarmen bij de kachel voor de tHoppers die afgelopen wk de kou wederom hebben getrotseerd!...

Meerdere kilometers PVC riool

Afgelopen jaar werden wij door de opdrachtgever benaderd om een offerte uit te brengen voor het leveren en aanbrengen van...

Diverse werkzaamheden

... vanmorgen 06:12 vertrokken de eerste tHoppers al en 07:00 waren de eersten zelfs al aan het werk. (h)op de foto's...

Eenentwintigduizend vierkante meter

... ÉÉNENTWINTIGDUIZENDEND VIERKANTE METER #asbestsanering #isoleren #nieuwedakplaten #zonnepanelen ...

Grondwerkzaamheden

Fase I ... na veel voorbereiding vorderen gestaag de grondwerkzaamheden op de eerste kavel, de donkere uren zijn geen belemmering ;) Fase...

Diverse punten op bedrijfslocatie

... deze wk aangevangen om bij deze bedrijfslocatie de volgende punten te verzorgen : Grondwerk Leverantie menggranulaat, verdichten en fijnprofilering Gescheiden riool Vloeistofdicht asfalt...

Zonnepanelen plaatsen

... de werkzaamheden vorderen in een rap tempo met alle tHoppers! ...

Bouwrijp maken van industrieterrein

... onlangs in opdracht gekregen het bouwrijp maken van een industrieterrein inclusief de kavel(s) afwerken....

Een volledige view van onze machinist

... een volledige view van onze machinist vd roterende verreiker tijdens het saneren, als extra zit op de giek een...

Zonnepanelen Plaatsen

... ze schieten mooi hop :) #Saneren #Isoleren #Zonnepanelen ...

Dak eraf en erhop

... lekker in ut zunneke wordt dit dak van in totaal 19.000m² momenteel gesaneerd en nadien voorzien van geheel nieuwe...

Lean and Green

... uitzonderlijk mooi project verworven, gunning (h)op basis van Lean and Green standaard. Bij het uitvoeren van dit project zal het...

Industriële reiniging

... weer een knap staaltje werk uitgevoerd door de mannen vd industriële reiniging! Een project waar wederom synergie tussen onze...

Sanering op hoogte

ook de asbestthoppers mogen we natuurlijk hop deze laatste vrijdag vd week niet vergeten! Sanering op hoogte, meerdere agrarische gebouwen en...

Aanvoer en Zuigleidingen

... ook in de regenachtige [lees natte] dagen zijn onze tHoppers hard aan het werk, deze week worden op meerdere...

Hydrojetten

... Hydrojetten tbv renovatie Biogas Installatie 2500bar robot met besturing...

Opslagcapaciteit

... kort geleden deze twee projecten naar volle tevredenheid (h)opgeleverd dubbele silo tbv agrarisch melkveebedrijf grote silo tbv opslag recycling groenafval...

Herinrichting

... de ruimte (h)op deze enorme locatie wordt geheel nieuw ingericht om klaar te zijn voor de toekomst op o.a....

Grond- en Rioleringswerk

... ook (h)op dit project is inmiddels het volledige grond- en rioleringswerk afgerond voor deze opvang vd vloeistoffen die vrijkomen...

Werkplaatsvloer

... je krijgt wel eens van die vragen: Kunt u mijn werkplaatsvloer ook voorzien van een coating in de Harley Davidson...

Ruimte opnieuw ingericht en aangepast

.. in een prachtig 'esdorp' in de gemeente Aa en Hunze wordt momenteel een 'ruimte' (h)opnieuw ingericht en aangepast aan...

Asbestdak

.. 450m² asbestdak eraf en nieuw platen er(h)op !!! In het mooie gebied Overwater wordt momenteel gesaneerd en na vrijgave nieuwe...

Diverse projecten

... diverse projecten worden afgerond door de thoppers! Asbestsanering in het mooie Grunn Plaatsen van 4 opslagtanks [minimale inbouwdiepte - groot volume...

Schipsreiniging

... weer een mooi staaltje synergie tussen twee werkmaatschappijen. Meer informatie hop-bv.com/reiniging/industrie-reiniging.html hop-bv.com/aannemingsmij/conserveren.html...

Renovatie betonvloeren- en wanden

... renovatie betonvloeren- en wanden, ditmaal bij een grote pluimveehouder met meerdere locaties door heel NL...

Keerwand: van ontwerp tot uitvoering

... we hebben de kilometer wand weer bijna aangetikt dit seizoen, inmiddels komt de TüV kit en coatingploeg er gelijk...

Keerwanden

... momenteel zijn de tHoppers weer druk met de verschillende keerwanden in diverse uitvoeringen!...

Een korte view

... een korte view waar een gedeelte van onze tHoppers momenteel actief zijn in de GWW...

Toegevoegd aan reeds bestaande units

... toegevoegd aan het gamma vd reeds bestaande units tbv de Specialistische Reiniging en wordt deze week geheel voorbereid en...

Asbestsanering Hardenberg

... ook de tHoppers bij het Asbest werken door op alle projecten, hier een uiteenzetting van een regionale klus...

Hogedruk reiniging

... beton onder hogedruk reinigen om oude coatinglagen en kit te verwijderen, primeren, nieuwe kitlaag en wederom een coating aanbrengen....

Projecten in uitvoering

... projecten in uitvoering hop diverse gebieden Openbare wegen - Tankstation - Groene Energie Installatie - etc....

Mooi Project

... op de eerste dag na de bouwvak weer begonnen aan een (mega) mooi project, welke onze tHoppers van A...

High Pressure

... ruim voor de 'bouwvak' zijn een aantal Hogedruk units vertrokken voor projecten hop verschillende standplaatsen in het land, onze...

Buitensanering

Onder buitensanering verstaan we het saneren van asbesthoudende materialen in de open lucht, zoals golfplaten en dakbeschot. Elk project waarbij...

In containment

In containment – binnen sanering te Utereg, begin deze wk begonnen met de (h)opbouw. Dagelijks zijn onze medewerkers er al...

Ship Cleaning

... lange en drukke dagen maken onze tHoppers ze draaien er de hand niet voor om in de specialistische reiniging....

Biogas onderhoud

Biogasinstallaties vergen periodiek onderhoud dit om storingen, productieverlies, etc. te voorkomen. Bij onderhoud bleek deze biogasinstallatie niet geheel meer aan...

Binnensanering in Twente

... binnensanering klasse III in het mooie Twente...

Opvangbekken

... na afronding van het grond- en rioleringswerk is nu in volle gang het aanbrengen van het doek & folie...

Werken aan de weg

Afgelopen weken is er druk gewerkt door onze opdrachtgever om alle ondergrondse infrastructuur te vervangen, aan ons de taak om...

Asbestsanering

… (h)op deze locatie zijn binnen korte tijd de saneringswerkzaamheden uitgevoerd, plan is van A tot Z is in ‘eigen’...

Beluchtingssysteem reinigen

... in alle vroegte waren de medewerkers al vertrokken naar het mooie zuiden, bij deze vaste klant zijn de beluchtingsbuizen...

Diverse (h)opdrachten

... even een kleine (h)opsomming waar we momenteel o.a. werkzaam zijn: Asbestsanering, vrijgave, nieuw dak incl. goten, afvoer, etc. Sloopwerkzaamheden woning incl....

Asbestsanering Hardenberg

... het gaat weer van een (asbest) leien dakkie met zowel de binnen- en buitensaneringen...

Beton be- en verwerken

... (h)op deze drie lopende projecten wordt beton op verschillende manieren be- en verwerkt. herstel industrievloer - zagen en slopen -...

Diverse Werkzaamheden

... de tHoppers bevinden zich weer overal, op de foto's worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd calamiteitenreiniging betonvloeren storten asbestsanering sloopwerkzaamheden ontwerp en advies (h)op locatie...

Dak eraf, er (h)op

... dak eraf en er(h)op Dit project compleet verzorgd voor de opdrachtgever [inventarisatie - vergunning aanvraag - subsidie - lavs...

Synergie

... wéér een praktijkvoorbeeld van 'Synergie', de tak reiniging zorgt ervoor dat de loodsen op deze locatie vrij worden gemaakt...

Herinrichtingsproject

... ondertussen in het mooie Twente vorderen de werkzaamheden tbv dit herinrichtingsproject en zelfs geheel (h)op schema. Na de ontwerp...

Binnensanering in Friesland

... binnensanering in het mooie Friesland, vorige week de opbouw vd 'sluizen' voor het containment. Deze week de daadwerkelijke sanering....

Sloop- en saneringswerk

... sloop- en saneringswerk (h)op meerdere locaties!...

Saneringen in twee Risico Klasse's

... saneringen in twee Risico Klasse's Risico klasse 2 = normaal risico Risico klasse 3 = hoog risic...

Een korte view

... een korte view waar onze tHoppers momenteel werkzaam zijn...

Asbestsanering Utrecht

... HALLO Utrecht, binnen(asbest)sanering in hartje centrum...

Sleufsilo

... bij deze deze grote (h)opdrachtgever leggen we op één van zijn (melkvee)bedrijven een sleufsilo afm. 80x20m¹ aan. Van ontwerp tot...

Sleufsilo No. 4

... bij deze melkveehouder leggen we momenteel sleufsilo No. 4 [afm. 80x15m¹] aan. Van ontwerp tot (h)oplevering hebben we dit...

Aanleg sleufsilo's

... aanleg sleufsilo's is ook wéér in volle gang. Hierbij een tweetal van 80m lengte en 10m breedte Ontwerp & Advies Grondwerk Gescheiden...

Zestal daken saneren

(h)op deze locatie saneren we een zestal daken, voor dit project hebben we de complete aanvraag behandeld en uitgevoerd. Aanvraag omgevingsvergunning Schoonmaakwerkzaamheden...

Kantoortuin

... (her)inrichten van de ruimte om dit zeer prachtige & authentieke kantoorpand. Ontwerp en advies Nieuw situeren parkeerplaatsen Verbreden oprit Nieuwe aanplant...

Aanleg giga opslagterrein

... aanleg giga opslagterrein vordert, nadat de grond- en fundatiewerkzaamheden zijn afgerond is het machinale straatwerk nu aangevangen....

Herinrichting terrein

... door toenemende werkzaamheden bij deze opdrachtgever is het terrein opnieuw ingericht. Onze mensen bij Ontwerp en Advies hebben zich...

Terrein tbv (h)opslag materialen

Terrein tbv (h)opslag materialen Grondwerk (Machinaal) straatwerk...

Keerwanden agrarische sector

Keerwanden agrarische sector Grondwerk Leveren en aanbrengen wanden Afkitten nade...

Aanleg bedrijven terrein

Bedrijven terrein in aanleg Puinfundatie aanleggen incl. straatlaag 800m¹ betonbanden zetten in cement 7.200m² verharding aanleggen...

Gedeeltelijk overzicht

... een gedeeltelijk overzicht waar alle tHoppers aan het werk zijn momenteel. Aanleg bedrijventerrein Asbestsanering woning Keerwanden kitten en conserveren Oppervlakte reiniging Herbestrating Transport materieel etc....

Aantal mooie projecten

... het was weer een drukke week, weer een aantal mooie projecten mogen verwerven. Alle tHoppers wederom bedankt en alvast...

Lagune [5 van 7]

... grond- en rioleringswerk in volle gang van Lagune [5 van 7] door de veranderende wetgeving wordt alleen een gescheiden...

Coatingwerkzaamheden

... het kwik stijgt gelukkig, dus kunnen we weer met de coatingwerkzaamheden aanvangen. Afgelopen week hebben wij ter voorbereiding de betonwanden...

Asbestsanering Dedemsvaart

... asbestsanering in met mooie pittoreske kanaaldorp Dedemsvaart...

Specialistisch werk in eigen gemeente

... ieder project groot of klein voeren we met veel plezier uit, toch blijft het altijd speciaal om in de...

Uitbreiding van parkeerterrein

... voor een vaste opdrachtgever realiseren wij een uitbreiding vh parkeerterrein en tevens ruimte om units te plaatsen. Het grondwerk...

Camping

... deze week zijn we een nieuw project gestart op een camping, hier voeren we renovatie-, verhardings- en sloopwerkzaamheden uit....

Gedeeltelijke overview

Hierbij een gedeeltelijke overview vd projecten die we momenteel in uitvoering hebben ... Verharding terrein met betonplaten Asbest binnensanering Grondverzet Conservering Sloopwerk...

Sloop Conservering Reiniging

... momenteel zijn we actief op veel verschillende gebieden, helaas gooit momenteel het weer wat roet in het eten zodat...

Aanpassing uitloop

in opdracht van een grote pluimveehouder de uitloop aangepast om de (leg)kippen eenvoudiger te laten 'uitlopen' Grondwerk Betonbanden in specie stellen Leveren en...

Industrievloer

... de tHoppers hebben gistermiddag nog even snel het één en ander op dit project afgewerkt. Zandbaan in de bedrijfshal op...

Bouwrijp Maken

... naast het saneren van Asbest zijn de werkmaatschappijen ook zeer actief op de andere vlakken. Aanleg parkeerterrein van 6.000m², momenteel...

Asbestsanering(en)

... een rondje asbestsaneringen vandaag Asbestplaten vd loods af en nieuwe golfplaten er weer (h)op Sanering t.b.v. sloop meerdere opstallen welke in...

Uitbreiding Parkeerplaats

... uitbreiding personeel betekend ook meer parkeerplaatsen benodigd. Deze middag was gelukkig nog één vd graafmachines beschikbaar dus kon het...

Binnensaneringen

... tijd voor de binnensaneringen met dit gure weer. In deze woning is een containment gebouwd. Een containment is een...

Verkeerd aangebrachte tegelvloer

... even een sproetje tussendoor, verkeerd aangebrachte tegelvloer verwijderen incl afvoeren. Ook voor deze klussen draaien onze tHoppers vd sloop...

Aanpassing bestaande verharding

Fase 1: ... de werkzaamheden in Grunn zijn in volle gang. Aanpassing bestaande verharding voor de nieuwe toepassing! Grondverzet Aanbrengen drukverdelend doek Fundatie aanbrengen Aanpassen riolering...

Uitbreiding Parkeerterrein

Fase 1 ... door wijziging gebruik kantoor was er een tekort aan parkeerplaatsen. Hierop uitbreiding van het parkeerterrein welke eventueel in de...

Sloopwerkzaamheden

Uitvoer van sloopwerkzaamheden en bouwrijp aanleveren [grond- en rioleringswerk] voor de nieuwe bestemming van het terrein....

Asbest ruimen

... we worden gebeld: Kunnen jullie ook asbest ruimen welke is ontstaan door de storm er missen namelijk een aantal platen....

Tuin Aanleg

... wederom vakwerk van onze tHoppers bij de aanleg van deze tuin. Oude gebakken klinkers kei- en waalformaat in combinatie...

Zeecontainers

... wederom synergie tussen twee van onze bedrijven. Conservering vloeren van meerdere zeecontainers welke als voorbereiding vooraf specialistisch worden gereinigd. Voor meer...

Inmeetwerk m.b.v. GPS

Inmeetwerk m.b.v. GPS van een nieuw project, gehele infrastructuur van ontwerp tot oplevering. Oppervlakte totaal 18.500 vierkante meter! Voor meer informatie: http://hop-bv.com/nederlands/aannemingsmij/advies-en-ontwerp.html...

Spoed (h)opdracht

... even een spoedje tussen de projecten door, gelukkig zien de machinisten door de windmolens hun werk nog wel. Riolering Grondwerk Naverdichten Aflaseren tbv...

Aanleg Bedrijfsverharding

Afgelopen week de machines al (h)op transport, voor de complete aanleg van een nieuwe bedrijfsverharding met betonplaten [toegestane aslast 20...

Centrum Hardenberg

Project in hartje centrum uitvoering grondwerk aanleg projectbestrating...

Regiewerken

Projecten in vele vormen en maten ......

Silo Reiniging

Uitvoeren van: Reiniging van Silo...

Aanleg Lagune

Uitvoeren van: Aanleg Lagune...

Reiniging Koeltoren

Uitvoeren van: Reiniging van koeltoren...

Oppervlaktereiniging

Uitvoeren van: Reiniging van kelder tot aan de bovenste verdieping 500bar koud water afzuiging vuile residu géén schoonmaakmiddelen...

Binnenwerksloop

Uitvoeren van: sloopwerkzaamheden...

Inbouwen fundatie

Uitvoeren van: 7.000m² ontgraven bouw inbouwen fundatie  ...

Aanleg bedrijfsterrein

Alles van ontwerp tot einduitvoering is door ons uitgevoerd....

Sloop- en Saneringswerk

Uitvoeren van: Sloopwerk Grondwerk Straatwerk  ...

Tuinaanleg

Uitvoeren van: Sloopwerk Grondwerk Rioleringswerk Tuinverlichting Straatwerk  ...

Dakreiniging

Vuil, mossen en algen geven je dak al snel een slordige aanblik. Wat veel mensen niet weten is dat vervuiling...

Vuilwatertank

Vuilwatertank met een inhoud van 20.000 liter welke wordt geïnstalleerd met tankcertificaat en onder onze TüV norm voor een gescheiden...

... prachtig project

... prachtig project mogen verkrijgen, hierbij de eerste foto's. Ontwerp en gehele realisatie van de infra in handen van Aannemingsmij...

Sleufsilo in 4 stappen

Ontwerp & Advies Grond en funderingswerkzaamheden. Leverantie menggranulaat en zand. Gescheiden riool met in eigen huis ontwikkelde combinatiekolken. U-wand 200 cm met hak en...

Half open verharding

Half open verharding waarin gras groeit. Dit is toegepast op locatie bij een pluimveebedrijf waar het wenselijk is voor extensief...

Degadur troffelvloerafwerking

De vloer welke is opgebouwd uit producten op basis van twee componentige harsen, waarbij vuurgedroogde vulstoffen worden bijgeleverd als derde...

Asfaltering

In 9 dagen tijd ruim 7.000m² aan oppervlakte bewerkt. Inbouwen fundatie, leveren en aanbrengen gescheiden rioolstelsel, plaatsen betonwanden en asfalteren...

Erfverharding

Maatvoering met behulp van GPS/ Total Station. Grond en funderingwerkzaamheden. Leveren en aanbrengen riolering. Leveren en aanbrengen betonstraatsteen....

Sleufsilo

Ontwerp & Advies. Grond- en funderingswerkzaamheden. Leverantie menggranulaat en zand. Gescheiden riool met in eigen huis ontwikkelde Combinatiekolken. Sleufsilowanden plaatsen....

Aanleg Sleufsilo

Aanleg van de derde sleufsilo bij deze melkveehouder. Ontwerp & Advies. Grond- en funderingswerkzaamheden. Leverantie menggranulaat en zand. Gescheiden riool met in eigen huis...

Mega Biogas

Ontwerp & Advies Maatvoering met behulp van GPS - Total Station Grond- en funderingswerkzaamheden. Leveren en aanbrengen riolering 3.180m¹. Leveren en plaatsen 480m keerwanden...

Nieuwbouw bedrijfspand

Ontwerp & Advies Maatvoering met behulp van GPS - Total Station Grond-, riolerings en funderingswerkzaamheden Leveren en aanbrengen projectverhardingen  ...

Specialistische reiniging

Oppervlakte reiniging tunnelwand 10.240m². Inzet hogedruk unit 100 - 400 bar. 2-persoons uitvoering....

Coating vloeren

Epoxy gietvloeren Vloergoten Vloer melkstal Wandcoating  ...

Aanleg parkeerterrein

Ontwerp & Advies Maatvoering met behulp van GPS - Total Station Grond- en funderingswerkzaamheden. Aanleggen penetratielaag rood, grijs en antraciet  ...

Betoninjectie

Scheuren in beton kunnen ontstaan door allerlei oorzaken, zoals spanningen in de constructie, constructiefouten maar ook door het krimpen en...

Aanleg 3 sleufsilo's

Ontwerp & Advies Maatvoering met behulp van GPS - Total Station Grond- en funderingswerkzaamheden. Leveren en aanbrengen van 2145m² Leveren en aanbrengen van L200...

Nieuwbouw ligboxenstal

Ontwerp & Advies. Maatvoering met behulp van GPS - Total Station. Grond-, riolerings en funderingswerkzaamheden. Leveren en aanbrengen asfalt. Leveren an plaatsen van L200...