Vandaag de halfjaarlijkse NEN 4400-1 inspectie gehad, we 
worden beoordeeld als we verplichtingen uit arbeid correct nakomen.
  • Toetsing op identificatie van de onderneming
  • Correcte aangifte en afdracht van (in Nederland) verschuldigde loonheffingen en omzet-belasting
  • Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag;
  • Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
  • Het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk