De TüV certiciering van TüV Nord Systems GmbH & Co. KG is een nieuwe bevestiging van Aannemingsmaatschappij Hop BV van onder andere niet aflatende zorg om het milieu. Het bedrijf biedt zijn klanten op die manier de bijkomend. TüV Certificering staat voor zekerheid en stellen tevens hoge eisen aan de aspecten veiligheid, technische (bouw)regelementen, gezondheid, welzijn en milieu en is een internationale organisatie waar alleen vakbedrijven aan deelnemen een vertrouwd keurmerk over de hele wereld. Voortaan behoort dus ook Aannemingsmaatschappij Hop BV hiertoe als één van de weinige bedrijven in Nederland.

De TüV certificering houdt in :
Inbouwen fundatie, aanleg , in stand houden (onderhoud) en reinigen van Petrochemische- en Biovergistingsinstallaties en aanverwante delen.