Opvangemmer voor diverse toepassingen in afvalwaterland. Eenvoudig toepasbaar in bestaande kolk/put, combinatiekolk of percolatieput. Denk hier aan de scheiding van het grove materiaal tussen schoonwater naar een bassin of oppervlaktewater.
Vuilwater wordt afgevoerd naar een opvangtank of mestkelder. Deze producten worden veelal toegepast bij sleufsilo’s, biovergistinginstallaties en spoelplaatsen