Wij zoeken voortdurend naar nieuwere vormen en een duurzamere cq. efficiënte inzet van (werk)materieel. Aangezien we tevens een veeleisende professional zijn hebben we dit x gekozen voor twee kleinere wielladers, deze machines voldoen aan de eisen die van een hoogwaardige machine verwacht mogen worden!