Om zaken gestructureerd aan te kunnen pakken beschikt Hop over een professioneel team specialisten die de advisering, hoeveelheids- en kostprijsberekeningen alsmede ook de voorbereiding en de ontwerpfase voor hun rekening nemen.

Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van moderne apparatuur, een voorbeeld hiervan is opname door middel van een zelfvolgende Tachimeter en een Spectra GPS systeem.